Strefa architekta.

IMEXtop32 dla młodych

Wieloletnia obecność na rynku, współpraca z gronem znakomitych architektów oraz mnóstwo zrealizowanych projektów sprawiają, że chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą z młodymi adeptami architektury. I właśnie z myślą o ich rozwoju powstał Program IMEXtop32 dla młodych. Celem programu jest uzupełnianie edukacji, poszerzanie fachowej i praktycznej wiedzy, doskonalenie umiejętności i kompetencji. Elementami programu będą m.in. wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne oraz konkursy, weryfikujące wiedzę.

Chcemy odkryć, a następnie pomóc w wypromowaniu najbardziej utalentowanych, młodych architektów poprzez publiczne prezentowanie wybranych koncepcji oraz staż.

Opis programu

1. Do programu mogą przystąpić wszystkie pełnoletnie osoby, które posiadają praktyczne umiejętności w projektowaniu wnętrz, ale nie zgromadziły jeszcze imponującego doświadczenia w pracy dla klientów.

2. Aby przystąpić do programu należy znać zasady projektowania i tworzenia projektów/ wizualizacji w programach komputerowych na poziomie min. średniozaawansowanym.

3. Mile widziane są architekci po studiach kierunkowych, ale program skierowany jest także do samouków oraz osób po branżowych kursach.

4. Aby przystąpić do programu, należy wypełnić krótką ankietę, a następnie przesłać ją wraz ze swoim portfolio na adres: imex@imextop32.com. Przesłane informacje pozwolą nam bliżej poznać uczestników programu na płaszczyźnie świadomości zawodowej, potrzeb i oczekiwań.

5. Uczestnicy programu będą cyklicznie otrzymywać newsletter z unikatową treścią, zawierającą cenne porady, dotyczące projektowania, pozyskania i obsługi klienta oraz nowości w ofercie.

6. W social mediach pojawiać się będą porady i inspiracje przeznaczone dla młodych architektów.

7. Uczestnicy będą zapraszani na cykliczne spotkania z opiekunami programu - doświadczonymi architektami IMEXtop32, które służyć będą systematyzowaniu i pogłębianiu wiedzy o produktach i ich wykorzystaniu w praktyce.

8. W ramach programu przewiduje się organizację wysoko wyspecjalizowanych szkoleń/ warsztatów dla projektantów.

9. Aktywny udział w programie (obecność na szkoleniach, aktywność w social mediach, kontakt z administratorem programu itp., udział w konkursach) zaprocentuje promowaniem wybranych uczestników przez organizatora.

10. W ramach promocji przewiduje się m.in.: cytaty eksperckie w social mediach i newsletterze, artykuł z korektą na firmowym blogu, zniżki i zaproszenia na wydarzenia branżowe, osobiste konsultacje z doświadczonymi architektami, udział w rozmowach handlowych z klientami.

11. Najbardziej zaangażowani uczestnicy programu otrzymają certyfikat, potwierdzający ich aktywność edukacyjną w poszerzenia wiedzy i kompetencji oraz propozycję stażu w IMEX TOP 32.

12. Czas udziału w programie jest ustalany indywidualnie podczas cyklicznych spotkań z opiekunami programu.